Energetická přípojka areálu

04.10.2012

Ve spolupráci se společnostmi PREdi, a.s. a VOLTCOM spol. s r.o. zajišťujeme novou energetickou přípojku areálu TTC TECHKOM CENTRUM, a.s. Areál tak získá unikátní spolehlivost dodávek elektrické energie díky napojení na dvě nezávislé vysokonapěťové rozvodny v síti PREdi, a.s. a možnost dalšího operativního navyšování příkonu. Práce by měly být ukončeny do konce listopadu tohoto roku.